Z rebalansom omogočamo izvedbo projektov in dodatnih programov

Svetniki so soglasno sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023. Z rebalansom proračuna so bile predlagane le najnujnejše spremembe, ki jih ni bilo mogoče reševati s prerazporeditvami pravic porabe, vanj smo vključili tudi naknadna vplačila Komunalnemu podjetju Velenje, izvedbo projektov in dodatnih programov.

Prihodki in prejemki so načrtovani v višini 51.309.266 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 55.166.578 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2023 je načrtovano v višini 523.556 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 988 tisoč evrov več prihodkov in za 4,891 milijona evrov več odhodkov in izdatkov.

Rebalans proračuna je pripravljen predvsem z namenom, da se v proračun uvrstijo naknadna vplačila kapitala za preprečitev insolventnosti poslovanja Komunalnega podjetja Velenje, projekti, ki so bili uvrščeni v proračun 2022 in je potrebno v letu 2023 zagotoviti sredstva za njihovo izvedbo, ter nekateri dodatni programi.

Dodatna sredstva namenjamo za: ureditev Poslovne cone Stara vas (IV. faza), dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora, podzemne zbiralnice, projekt Urbani park, park Vista, energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam, čistilna otoka na Velenjskem jezeru ter naknadna vplačila kapitala Komunalnemu podjetju Velenje.

S predlaganim Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 so se vsi svetniki strinjali in tako bomo v letošnjem letu omogočili izvedbo številnih projektov in dodatnih programov, ki bodo lajšali socialno stisko najbolj ranljivih občanov.

Urbani park

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content