Z razpisom podprli 13 podjetij in pridobili 20 novih delovnih mest

V lanskem letu smo preko sofinanciranja naložb v startupe in podjetništvo podprli delovanje 13 podjetij in pridobili 20 novih delovnih mest. Tri startup podjetja so uspešno prestala prvo zagonsko obdobje in tri podjetja so v Velenje pripeljala dodatnih 7 milijonov evrov investicijskih nepovratnih sredstev. Tudi letos bomo preko razpisa za sofinanciranje podjetništva, ki bo objavljen konec meseca marca, namenili sredstva v višini 100 tisoč evrov z namenom spodbuditi zagon podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju.

Na razpis v letu 2022 je prispelo skupaj 19 vlog, od tega 2 vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev. Mestna občina Velenje je 17 upravičencem za spodbujanje podjetništva izplačala 97.909,32 evra nepovratnih sredstev, vseh izvedenih projektov je bilo v višini več kot 342.000 evrov. Sredstva so se dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi uredbe Komisije Evropske unije.

V naložbe v gospodarstvo je investiralo 11 podjetij, upravičenci so se zavezali, da bodo v dveh letih ustvarili 20 novih delovnih mest. S tem smo spodbudili več kot 260.000 evrov novih investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega smo namenili 52.909,32 evrov občinskih sredstev.

Podpiramo tudi nastanek novih zagonskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih razvijala inovativne ideje, nove produkte in ustvarjala nova delovna mesta. Spodbudili smo zagon treh podjetnikov v inkubatorju, ki so se uvrstili med najboljše ekipe programa Startup generator 2022. Zmagovalci so se prijavili na razpis občine za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva, prejeli so dodatne točke in odobrena sredstva po 10.000 evrov.

Spodbujali smo podjetja k prijavam na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti podjetij. Za pokrivanje stroškov za prijavo na javni razpis smo sofinancirali stroške trem podjetjem po 5.000 evrov.

Tako uspešni pri zagonu novih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest želimo biti tudi v prihodnje, saj bomo le s tovrstnimi naložbami dolgoročno uspešno prestali proces prestrukturiranja in pravičen prehod iz premoga na zeleno.

Upravičenci do razpisanih sredstev so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala ter srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju občine ter so izvajali naložbo ali projekt na omenjenem območju. Upravičenci so tudi subjekti, ki nimajo sedeža v velenjski občini, vendar so izvajali naložbo na območju Velenja. Vsi upravičenci do subvencije so morali zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe projekta in zahtevanimi dokazili (račune, dokazila o plačilih, ipd.) najkasneje do 20. 11. 2022. Samo en upravičenec je izvedel načrtovano investicijo v nekoliko nižjem znesku. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis, dodeljen podjetju (upravičencu), ne sme presegati zgornje meje 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content