Z odlokom poenostavili postopke za sofinanciranje programov organizacij upokojencev

Občinski svet je potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje, s katerim se spreminjajo merila za dodelitev sredstev organizacijam upokojencev ter obseg oz. vsebina javnega razpisa tako, da je prijava za prijavitelje bolj razumljiva in enostavna. Za sofinanciranje programov upokojencev bomo tudi v letu 2023 namenili 22.500 evrov.

S spremembami in dopolnitvami odloka se spreminjajo merila za izbor programov na javnem razpisu. Poenostavlja se tudi postopek prijave, saj na podlagi izkušenj iz preteklih let in opozoril predstavnikov društev upokojencev ocenjujemo, da je obstoječi postopek zahteven. Društva upokojencev so izpostavila nujnost t. i. sistemskega financiranja, ki ne bi bilo vezano na pripravo in izvedbo projektov in programov, vezanih na razpisno dejavnost. S spremenjenimi merili za dodelitev sredstev bo pri razdelitvi sredstev v določenem odstotku upoštevan pavšalni znesek financiranja vsakega društva upokojencev. Poleg tega se v določenem odstotku kot merilo uporabi število članov v posameznem društvu upokojencev.

Mestna občina Velenje bo za vsa društva upokojencev izvedla tudi javno predstavitev novega razpisa in jih obenem tudi seznanila z drugimi možnostmi financiranja njihove dejavnosti preko drugih občinskih razpisov.

Skip to content