Z ministrom za gospodarstvo o prestrukturiranju regije

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je včeraj udeležil delovnega sestanka z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažem Hanom. Razpravljali so o nadaljnjih postopkih procesa prestrukturiranja iz premogovne regije v skladu z načeli pravičnega prehoda v okviru Večletnega finančnega okvira 2021–2027. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo namreč eden od predvidenih posredniških organov, preko katerega se bo sklad izvajal.

Minister Matjaž Han je poudaril, da se bodo pod okriljem njihovega ministrstva lahko izvajali projekti, ki bodo podpirali naložbe v raziskave, razvoj in inovacije ter proizvodne zmogljivosti v podjetjih z odločujočim regionalnim vplivom ter v malih in srednjih podjetjih, ter tudi projekti, ki bodo poskrbeli za razvoj spodbudnega poslovnega okolja (podjetniškega in inovacijskega), vključno z izgradnjo ekonomske-poslovne infrastrukture. Minister je zagotovil, da bodo lokalne skupnosti vključene v vse ključne procese prestrukturiranja.

Župan Peter Dermol je na kratko povzel projekte, ki jih pripravljamo na Mestni občini Velenje. To so predvsem nove poslovne cone, prenova Stare elektrarne, tehnološki park, ki jih nujno potrebujemo za rast novih startupov ter malih in srednje velikih podjetij (MSP). Župan je poudaril, da morajo biti sredstva razpršena in predvsem prioritetno namenjena MSP. V Šaleški dolini se zavedamo, da prihaja obdobje, ki bo temeljito preoblikovalo strukturo delovnih mest glede na velikost podjetij, in sicer se mora dosedanji večinski delež delovnih mest v velikih gospodarskih družbah v prihodnje preoblikovati v večinski delež delovnih mest v MSP. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vlaga v projekte startupov in MSP, ki so tudi kapitalsko in investicijsko šibkejši za nove investicije v primerjavi z velikimi podjetji, hkrati pa so bolj razvojno naravnani in fleksibilnejši.

V pogovorih je bila ena od tem oblikovanje delovne skupine za pripravo Zakona o prestrukturiranju, v katero bodo vključene tudi lokalne skupnosti. Na sestanku na ministrstvu so bili prisotni tudi predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predstavniki občin Šoštanj in Šmartno ob Paki, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornike Rok Plankelj in direktorica Razvojne agencije SAŠA Biljana Škarja.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content