Z družbo ELES v skupne projekte

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktor področja za strateške inovacije družbe ELES mag. Uroš Salobir, v imenu direktorja družbe ELES mag. Aleksandra Mervarja, so podpisali Krovni sporazum o sodelovanju na področju povezovanja sektorjev ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem. Zavezali so se, da bodo skupaj pripravili projekte, ki bodo omogočali prestrukturiranje doline v skladu z zeleno preobrazbo – izvajali nove raziskovalne projekte, podprli inovativnost, vključili lokalno gospodarstvo in izvedli preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki bo najbolj ugodna za uporabnike. Kot družba moramo imeti cilj, da v naslednjih petih letih na gospodinjstvo znižamo porabo toplotne energije za vsaj 30 %. Kot sistemski finančni vir lokalni skupnosti pričakujeta sredstva iz Sklada za podnebne spremembe.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je izpostavil pomembnost pravočasnega prestrukturiranja širše regije. Kvalitetno prestrukturiranje bo prav gotovo povezano z nadomestnimi delovnimi mesti in preobrazbo daljinskega sistema. Izrazil je zadovoljstvo, da se je družba ELES odločila za podpis sporazuma o tesnejšem sodelovanju z dolino in povezovanjem sektorjev elektrike, ogrevanja in hlajenja v luči zelenega prehoda. Z njihovimi izkušnjami in medsektorskim sodelovanjem bomo lažje identificirali projekte, ki bodo prispevali k hitrejši in kvalitetnejši preobrazbi daljinskega sistema ogrevanja. Zavedamo se, da bo potrebno uvesti spremembe tudi na nivoju lokalne skupnosti, saj je po statistiki v Velenju poraba toplote v povprečju 2-krat večja v primerjavi z ostalimi mesti. Potrebno bo energetsko sanirati stavbe ter v naslednjih petih letih vsaj za 30 % zmanjšati porabo toplotne energije.

Po besedah župana Občine Šoštanj Darka Meniha se tudi v sosednji občini srečujejo s podobnimi izzivi. Mesto je že plačalo visok davek zaradi izkopavanja premoga in pričakujejo, da bodo s sodelovanjem pri skupnih projektih zagotovili okoljsko bolj sprejemljiv toplotni vir.

Direktor področja za strateške inovacije družbe ELES mag. Uroš Salobir vidi rešitev prestrukturiranja v zeleni preobrazbi, medresorskem povezovanju in obravnavanju energetike kot celote. Podpisan sporazum po njegovem mnenju predstavlja varovalko lokalne skupnosti, da bo imela možnost, neodvisno od tega kaj se bo dogajalo v Evropi, zagotavljati stabilno oskrbo tudi v prihodnosti. Poleg tega bomo lahko izvajali nove raziskovalne projekte, krepili gospodarstvo v raziskovalnem sektorju, podprli inovativnost in k sodelovanju vključili lokalno gospodarstvo.

Po mnenju direktorja Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašperja Škarje je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline zahteven in obsežen projekt. V sodelovanju z družbo ELES bomo lažje in hitreje prišli do primernih rešitev, ki bodo najbolj ugodne za uporabnike in bodo hkrati omogočale okoljsko sprejemljivo distribucijo toplote.

Vodja Službe za relacije z inštitucijami Evropske unije družbe ELES mag. Gregor Goričar je povedal, da so na voljo evropska sredstva za prestrukturiranje in pravičen prehod. Po njegovem mnenju mora biti preobrazba daljinskega ogrevanja Šaleške doline uvrščena med prednostne projekte države. V zaključni fazi so priprave strokovnih podlag, katere so osnova za uspešno oddane podlage za prijavo na evropske razpise. Predvideva, da bomo lahko za te projekte pridobili 85 % nepovratnih sredstev.

Cilj sporazuma je realizacija projektov medsektorskega povezovanja sektorjev elektrike in sektorjev ogrevanja in hlajenja v luči zelenega prehoda skladno z zavezami v strateških dokumentih Slovenije in Evropske unije na prostoru savinjsko-šaleške regije.

Za optimalno uresničitev projektov bomo povezali lokalne in državne organe, gospodarske subjekte, zainteresirane fizične osebe, širšo javnost ter nevladne organizacije. Pripravili bomo skupno strategijo delovanja, v okviru katere bomo opredelili vloge posameznih deležnikov za dosego skupnih ciljev. Identificirali bomo potencialne projektne ideje, poiskali ustrezna partnerstva in potrebne vire financiranja.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content