Vzpostavljamo pogoje za širjenje študijskih izobraževalnih programov

Tudi v Velenju se je danes začelo novo študijsko leto. Z različnimi ukrepi spodbujamo dijake zaključnih letnikov, da s študijem nadaljujejo v Velenju. Staro elektrarno bomo spremenili v Center prihodnosti, saj si želimo, da postane vstopna točka za različne študijske programe in generator odlično izobraženih človeških virov. Vzpostavljamo tudi druge pogoje, ki občanom lajšajo delo in študij v lokalnem okolju. V okviru spodbujanja novih delovnih mest in gospodarskega razvoja urejamo poslovne cone, in sicer Ekonomsko-poslovno cono Stara vas in Poslovno cono Pesje. V Velenju že delujeta fakulteti za energetiko in varstvo okolja, kjer se izobražuje 224 študentov.

Objekt Stara elektrarna je neizkoriščen in že nekaj časa propada. V okviru sredstev za prestrukturiranje bomo Staro elektrarno revitalizirali in spremenili v Center prihodnosti. Vsebine bodo predstavljale podporno in vključujoče okolje, ki sloni na sodelovanju podjetij z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami, znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, inštituti ter drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami.

Center prihodnosti je eden ključnih strateških projektov prestrukturiranja. Ta objekt, nekoč generator električne energije, bo postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov energije in varovanja okolja. V letu 2024 načrtujemo pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Investicijo, za katero pričakujemo sofinanciranje iz Sklada za pravični prehod, bomo predvidoma zaključili v letu 2026.

V Ekonomsko-poslovni coni Stara vas bomo skupaj s soinvestitorjem, tj. Kemijski inštitut Ljubljana, postavili 6.000 m2 velik Industrijsko-tehnološki park TecHub i4.0, s katerim bomo zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili še nekatera nova podjetja iz okolice. Gre za enega izmed strateško pomembnih projektov, ki so umeščeni v Območni načrt za pravični prehod SAŠA premogovne regije. TecHub i4.0 je širitev obstoječe ponudbe infrastrukture in programov za podporo podjetništvu. V novem objektu bodo urejeni visokotehnološki prostori za mlada razvijajoča podjetja, zagonska, tehnološko napredna in inovativna podjetja, ki so proizvodno naravnana in potrebujejo proizvodne celice za širitev svojih dejavnosti. Kemijski inštitut Ljubljana načrtuje izgradnjo laboratorija za biorafinacijo biomase. V pripravi je projektna dokumentacija, predviden začetek gradbenih del je v prvi polovici leta 2024.

V okviru spodbujanja novih delovnih mest in gospodarskega razvoja urejamo tudi Poslovno cono Pesje.

Pri nas že delujeta fakulteti za energetiko in varstvo okolja. Na Fakulteti za varstvo okolja je v študijskem letu 2023/24 vpisanih 129 študentov (lani 141). Letos je v 1. letnik Fakultete za energetiko vpisanih 50 študentov (lani jih je bilo 24), vseh študentov skupaj pa je 95 (lani 105).

Šolski center Velenje poleg srednješolskega izobraževanja izvaja tudi višje strokovne programe na področju informatike, mehatronike, geotehnologije in rudarstva, elektrotehnike ter gostinstva in turizma.

V dijaškem in študentskem domu je trenutno nastanjenih 17 dijakov in 94 študentov, 9 študentov je na čakalni listi.

V mestu izvajamo tudi druge ukrepe, ki lajšajo življenje tako študentom kot tudi drugim občanom. Za enostavnejši dostop do storitev uvajamo digitalno platformo Pametno Velenje ter spodbujamo gradnjo ultra hitre širokopasovne optične infrastrukture. V okviru projektov RUNE in GOŠO bomo namreč do leta 2024 ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo razširili na območja, kjer je doslej ni bilo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content