Vsa gospodinjstva bodo prejela brošuro z napotki, kako prihranimo toplotno energijo

Zaradi sprememb, ki nas čakajo zaradi zaprtje premogovnika v prihodnjih letih in posledične nujne preobrazbe daljinskega ogrevanja ter zaradi vse višjih cen energentov, v Mestni občini Velenje že nekaj časa izvajamo aktivnosti, s katerimi želimo občanke in občane seznaniti z aktivnostmi, ki nas čakajo in z ukrepi, ki bodo potrebni tako s strani lokalne skupnosti kot tudi občanov ter drugih deležnikov v postopkih. Konec maja smo organizirali generacijski forum na to temo, v začetku septembra smo v vsa gospodinjstva dostavili letak z naslovom Skupaj do prihrankov toplotne energije, pri velenjski pošti pa si lahko ogledate tudi razstavo na prostem na to temo. Različnih načinov obveščanja in ozaveščanja se lotevamo, da bi res informacije zajele vse starostne skupine naših občank in občanov. Zato smo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Komunalno podjetje Velenje skupaj pod okriljem Centra za pravični prehod v brošuri pripravili obsežne informacije o vseh postopkih in predlaganih ukrepih, ki jih boste v sredo, 15. novembra, našli v svojih nabiralnikih.

V prihodnosti nas čakajo velike spremembe zaradi preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer je naš glavni cilj, da na področju daljinskega ogrevanja preidemo na razpršene zelene vire energije, sistem optimiziramo ter zagotovimo stabilne in cenovno ugodne vire tudi v prihodnje. Po zaprtju Premogovnika Velenje se bo Šaleška dolina še vedno morala ogrevati, le da glavni energent ne bo več premog. Zato Komunalno podjetje Velenje pod okriljem Centra za pravični prehod načrtuje oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, kjer je preobrazba obstoječega sistema daljinskega ogrevanja opredeljena kot strateški projekt regije. Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv, ki je pred nami, je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije.

Za preobrazbo daljinskega sistema bomo potrebovali znatna finančna sredstva. Ker ugotavljamo, da bo v tej finančni perspektivi sredstev premalo, je župan apeliral, da se vzpostavijo dodatni finančni mehanizmi za podporo tem projektom. Zaradi prehoda na obnovljive vire in posledično na nizkotemperaturni režim so nujne energetske sanacije objektov (javnih, zasebnih), zato želimo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apelirali smo na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; pripravljamo program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščemo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želimo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.

Pod okriljem Razvojne agencije SAŠA deluje Center za pravični prehod (CPP), ki predstavlja podporno okolje vsem procesom za prestrukturiranje premogovne regije SAŠA. CPP koordinira aktivnosti različnih deležnikov v SAŠA regiji, kot so mladi, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarski subjekti, lokalne skupnosti itd., v zvezi z izvajanjem Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije. Ena od pomembnejših aktivnosti je tudi informiranje občanov o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja.

Zavedamo se, da moramo vse te spremembe skrbno načrtovati in občane dobro informirati, da bodo znali ravnati najbolje in tako lahko skupaj toplotno energijo resnično prihranimo.

Brošuro najdete na naši spletni strani na tej POVEZAVI.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content