Vrtec Velenje s 1.500 otroki eden večjih slovenskih vrtcev

V Vrtec Velenje je bilo ob koncu preteklega šolskega leta vključenih kar 1.508 otrok. Je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 17 lokacijah. V povprečju se tekom vsakega šolskega leta število oddelkov zaradi novih vpisov poveča kar za pet oddelkov (skupaj 90 oddelkov). V Mestni občini Velenje omogočamo varstvo predšolskih otrok vsem staršem, ki izrazijo to potrebo in nikogar ne zavrnemo zaradi prezasedenosti. Zaradi povečanih potreb pripravljamo prostorsko umestitev in idejne rešitve za nov vrtec v Škalah. V lanskem letu smo v enoti Lučka prenovili centralno kuhinjo ter 20 tisoč evrov namenili za vzdrževanje igrišč in nakup igral.

Vzgojitelji Vrtca Velenje skrbijo za več kot 1.500 otrok in jih spodbujajo pri oblikovanju strategij učenja, ki jim bodo pomagale pri vključevanju v vzgojno-izobraževalno dejavnost. Vrtec Velenje je v šolskem letu 2022/23 na osnovi vpisa, potreb in želja staršev otroke razporedil v 83 oddelkov dnevnega programa na 17 lokacijah. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi vključevanja mlajših otrok povečalo. V letu 2022 je bilo na podlagi odločb ter zapisnikov o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključenih 36 otrok v redne oddelke in 17 otrok v razvojne oddelke. V osnovno šolo se je vpisalo 310 otrok, 34 šoloobveznih otrok je z odlogom šolanja ostalo v vrtcu še za eno šolsko leto (5 več kot v preteklem šolskem letu).

V tem šolskem letu so ohranili po dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Šalek in OŠ Gustava Šiliha ter en oddelek v POŠ Škale. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 228 oseb vzgojnega kadra, skupno je sistematiziranih 278 delovnih mest.

Oktobra lani je Mestna občina Velenje zaključila večjo investicijo v enoti Lučka, in sicer prenovo centralne kuhinje. Celotna vrednost investicije je znašala 650.000 evrov. Iz proračuna Mestne občine Velenje so se sredstva namenila tudi za ureditev sanitarij za nov oddelek v enoti Vila Mojca v višini 12.485 evrov. Lani jeseni je bila izvedena razširitev ograje v enoti Čebelica (Konovo) v višini 19.000 evrov, s čimer smo zagotovili večjo zunanjo igralno površino.

Mestna občina Velenje je za namen vzdrževanja igrišč in nakup igral v Vrtcu Velenje namenila 20.000 evrov, in sicer za postavitev novih igral v enotah Tinkara (tobogan), v enoti Vrtiljak (dvojna gugalnica), v enoti Jurček (igralo – plezalo) ter v enoti Ciciban (gugalnica). V enoti Tinkara je bila sanirana podlaga linijskega igrala z namestitvijo gumiranih travnih plošč. Nove podlage so bile nameščene tudi pod tremi igrali v enoti Jakec.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content