Vodotoki v dobrem kemijskem in ekološkem stanju

Mestna občina Velenje z namenom zagotavljanja čistega in zdravega vodnega ter obvodnega okolja redno preverja kemijsko in ekološko stanje vodotokov. Rezultati podjetja Eurofins ERICo, ki je izvedlo monitoring vodotokov Paka, Lepena, Sopota in potoka ob prireditvenem prostoru Vista, so pokazali, da so vodotoki na skoraj vseh odvzemnih mestih v dobrem kemijskem in ekološkem stanju.

V letu 2022 so bile za Mestno občino Velenje opravljene preiskave vodotoka Paka na treh odvzemnih mestih, vodotoka Lepena na dveh odvzemnih mestih, na vodotoku Sopota na enem odvzemnem mestu ter na potoku pri prireditvenem prostoru Vista na enem odvzemnem mestu.

V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno-kemijske analize (pH, vsebnost kisika, specifična električna prevodnost, motnost, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celotni fosfor, celotni dušik, organsko vezani halogeni sposobni adsorbcije, celotna trdota, svinec, nikelj, baker, cink, krom, molibden in mangan) in preiskave bioloških elementov kakovosti fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. Na osnovi rezultatov je bilo določeno kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa za posamezne elemente kakovosti.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije za oceno stanja, ki so že na voljo, je bilo ocenjeno, da vodotok Paka na vseh treh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Vodotok Lepena na obeh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Vodotok Sopota in potok pri prireditvenem prostoru Vista dosegata kriterije za dobro kemijsko in zmerno ekološko stanje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content