Vloga za energijsko toplotni dodatek na voljo tudi na spletu

V Mestni občini Velenje smo uvedli nov energijsko toplotni dodatek, s katerim bomo zaščitili socialno ranljive odjemalce toplotne energije iz daljinskega ogrevanja pred posledicami dviga cen energentov in življenjskih potrebščin. Vloga je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/E-vložišče, kategorija Zdravstvo in sociala), natisnjeno vlogo lahko dobite tudi v sprejemni pisarni.

Energijsko toplotni dodatek se dodeljuje za obdobje od 1. 2. do 30. 4. 2023, rok za predložitev vlog je 30. 6. 2023. Upravičenci so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje in prejemniki enkratne izredne denarne pomoči v tekočem letu.

S Pravilnikom o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in življenjskih potrebščin določa začasna pravica do energijsko toplotnega dodatka. Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije in mora biti namensko porabljen, zato se s soglasjem upravičenca nakaže neposredno Komunalnemu podjetju Velenje. Dodatek se dodeljuje na podlagi vloženih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev glede na vrstni red vloženih popolnih vlog.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko vlagatelji oddajo po navadni pošti (Titov trg 1, Velenje), osebno ali na elektronski naslov: info@velenje.si. Rok za predložitev vlog je 30. 6., energijsko toplotni dodatek pa lahko upravičenec prejme za obdobje od 1. 2. do 30. 4. 2023.

Poleg izpolnjene vloge so obvezne tudi naslednje priloge: kopija zadnjega računa za storitve toplotne energije daljinskega ogrevanja Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., in v primeru, da je vlagatelj najemnik in je na računu naveden njegov najemodajalec, je obvezna priloga tudi najemna pogodba ali drugo dokazilo, s katerim izkazuje, da je najemnik.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content