Več sredstev za male komunalne čistilne naprave

Višino sofinanciranja za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022 zvišujemo za 500 evrov in bo tako znašala 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt. Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno priključenih kar 90 % prebivalcev. Za ta namen imamo v letošnjem proračunu preko razpisa, ki bo odprt do 31. 8. 2022, zagotovljena sredstva v višini 20 tisoč evrov.

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanje izgradnje MKČN ter urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno priključenih kar 90 % prebivalcev. Predvidevamo, da bo s sofinanciranjem vgradnje odstotek priključenosti narasel na 93 % oz. da se bo dodatno priključilo 1.099 prebivalcev.

Ocenjen strošek nabave in vgradnja MKČN znaša 3.000 evrov, zaradi tega smo subvencioniranje v primerjavi z lanskim letom dvignili za 500 evrov in bo v prihodnjem obdobju znašalo 1.500 evrov oz. 50 % ocenjene vrednosti MKČN.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki so v Mestni občini Velenje na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije. Upravičenci vlogi priložijo račun o plačilu kupljene MKČN in prve meritve, skladno z razpisom, ki bo objavljen v začetku maja. Razpis bo odprt do 31. 8. 2022, sredstva pa se bodo razdeljevala do porabe sredstev. Upravičeni stroški so stroški za nakup male komunalne čistilne naprave ter gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content