V Velenju začenjajo z gradnjo dela tretje razvojne osi

Gradnja hitre ceste na Koroško na območju Mestne občine Velenje bo stekla še na dveh sklopih, in sicer na odsekih Škalsko jezero in Konovo. Zaradi uvedbe del bo na določenih odsekih moten lokalni promet. Dela naj bi bila v skladu s pogodbo zaključena septembra 2025. V sodelovanju z DARS-om bomo 12. aprila ob 18. uri v gasilskem domu v Škalah pripravili predstavitev gradnje trase na zboru krajanov Krajevne skupnosti Škale–Hrastovec, na katerega smo povabili tudi vodstva krajevnih skupnosti Konovo in Stara vas.  

V Velenju si prizadevamo za izgradnjo primerne infrastrukture, ki bo nudila ustrezne pogoje in zagotavljala dobre razmere za gospodarski, turistični in družbeni razvoj. Tre-tja razvojna os, ki poteka na območju naše občine, je gotovo najpomembnejši razvojni projekt.

Sklop B – območje ob Škalskem jezeru zajema gradnjo viadukta Škalsko jezero, ki ga sestavljata dva ločena samostojna objekta v dolžini 105,15 m, in spremembo trase regionalne ceste Velenje–Škale v dolžini 941,68 m. Gradnja obsega tudi dela za ureditev odvajanja in zadrževanja padavinskih voda, ureditev komunalnih vodov, izvedbo vodnogospodarskih ureditev ter krajinsko ureditev.

Sklop H – Konovo zajema spremembo trase navezovalne ceste v dolžini 1.826,36 m ter ostalih cest in rekreacijskih poti. Načrtovani objekti so: viadukt Konovo dolžine 141,8 m, predor Konovo dolžine 497,33, ki je predviden za dvosmerni promet, mostova preko reke Pake v krožišču na regionalni cesti Velenje–Mislinja. Sklop H – Konovo zajema tudi ureditve t. i. navezovalne ceste od novega krožišča na obstoječi glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec v naselju Škale do priključka Škalsko jezero (navezava na sklop B – Škalsko jezero). V okviru izgradnje navezovalne ceste je predvidena izgradnja in ureditev novih krožišč ter križanj z obstoječimi cestami.

Pogodbeni rok izvedbe del na teh dveh odsekih je 30 mesecev od uvedbe izvajalca v delo oz. predvidoma septembra 2025.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content