V Velenju po ujmah škoda v višini 14 milijonov evrov

Mestna občina Velenje je ob ujmah med 4. in 31. avgustom 2023 utrpela škodo v višini 14 milijonov evrov – 10 milijonov evrov škode in za več kot 4 milijone evrov intervencijskih stroškov. Sanacija bo na nekaterih lokacijah potekala še v naslednjem letu.

Na javni infrastrukturi je bila škoda največja. Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči, znaša za 218 primerov 9,4 milijona evrov. To je znesek, ki bo potreben še poleg intervencijskih stroškov za končno sanacijo. Najbolj poškodovan je bil vodovod Ljubija, kjer celotna škoda znaša skoraj 7 milijonov evrov, od tega je 3 milijone interventnih stroškov. Do konca avgusta smo za intervencijsko sanacijo vodovoda Ljubija namenili več kot 1,5 milijona evrov. Potrebno ga je popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito.

Na območju Mestne občine Velenje se je sprožilo približno 200 plazov. Kjer je bila ogrožena javna infrastruktura, smo že izvedli interventne sanacijske ukrepe, sanacija nekaterih bolj zahtevnih poškodb pa bo potekala tudi v naslednjem letu.

Večina plazov je na travnikih, vinogradih, sadovnjakih (kmetijskih površinah, kjer ni ogroženih objektov). Pri sedmih plazovih bomo pomagali s sofinanciranjem sanacij.

Na cestah se je sprožilo (samo v mesecu avgustu) 47 plazov oz. usadov. Na začetku je bilo zaprtih 9 cest, 9 cest pa je bilo pogojno prevoznih. Na 4 cestah smo že izvedli interventne, začasne sanacije, da smo lahko zagotovili dostop do stanovanjskih objektov. Še vedno je zaprtih 5 cest.

Samo uporabniki ene lokalne ceste, na katero je vezanih cca 20 gospodinjstev, še nimajo urejenega obvoza oz. dostopa do svojih hiš. Prav na tem delu izvajamo interventno sanacijo. Vsi ostali prebivalci imajo omogočen dostop do svojih stanovanjskih objektov.

Na 23 javnih stavbah je nastala škoda v višini 231.000 evrov, škodo na zasebnih objektih ocenjujemo v višini 111.000 evrov. K sreči je bila škoda le na enem objektu tako velika, da se je moral stanovalec preseliti.

Zavedamo se, da se je veliko naših občanov, še več pa občanov sosednjih občin, znašlo v hudih stiskah. Zato zbiramo sredstva za pomoči potrebne v Savinjski in Koroški regiji. Velik zaključni dobrodelni dogodek za zbiranje sredstev bomo pripravili v soboto, 7. oktobra, od 12. ure dalje na Visti v Velenju. Na dogodku bodo sodelovali velenjski otroci, učenci, dijaki, plesalci in znani glasbeni izvajalci. Vstopnina bo 5 evrov za odrasle. V Velenju smo znani po tem, da si znamo pomagati in dobro sodelovati, zato tudi sedaj pomagajmo skupaj.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content