Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

Župani premogovnih regij SAŠA in Zasavje so podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Le z enotnim nastopom in močno podporo države bomo lahko zagotovili, da bo prehod iz premoga pravičen.

Svet si bo prizadeval za čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za pravičen prehod obeh regij, za vzpostavitev sistema upravljanja pravičnega prehoda, zagotovitev finančnih virov in sprejetje zakonodaje za pravični prehod regij, izgradnja primerne infrastrukture ter skupno vizijo za obe regiji, kot jo opredeljuje strategija (podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in tudi sanacije degradiranih površin).

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v imenu občin Savinjsko-šaleške regije poudaril, da so izzivi na področju energetike izjemno veliki in da so pri prestrukturiranju tvorno povezovanje, iskanje sinergij in skupni interesi še toliko pomembnejši. Naša prizadevanja so usmerjena v čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za pravičen prehod obeh regij in vzpostavitev sistema upravljanja pravičnega prehoda, ki mora izhajati iz premogovnih regij. Zato se razvojnima agencijama dodeli vloga izvajalskega organa in vzpostavitev projektne pisarne za pravični prehod, kot je opredeljeno v sprejeti strategiji. Nujna je čimprejšnja zagotovitev finančnih virov za pravični prehod regij (Sklad za pravični prehod, Sklad za podnebne spremembe, Načrt za okrevanje in odpornost) in takojšnje sprejetje zakonodaje, ki bo ta prehod omogočala (Zakon o prestrukturiranju regij, Zakon o zaprtju Premogovnika Velenje). Pričakujemo, da bomo lokalne skupnosti aktivno vključene v pripravo obeh zakonov. Regiji se soočata s podobnimi težavami glede nujnosti izgradnje ustrezne prometne infrastrukture (cestne, železniške), urejanja vodotokov in degradiranih površin. Zagotoviti moramo socialno varnost in priložnost za naslednje generacije. Izkušnje iz Zasavja, kjer so rudnik že zaprli, nam bodo prav prišle. Nujno je imenovanje nacionalnega koordinatorja za pravični prehod, ki bo vezni člen med regijama in državo.

Župan je izpostavil tudi dogajanje na včerajšnji nujni seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri je bil obravnavan predlog sprememb Zakona o rudarstvu. Zelo neodgovorno je ravnanje države z našimi zemljišči, saj predlagajo spremembo zakona v členu, ki znotraj pridobivalnega prostora avtomatsko podaljša koncesijo brez soglasja lastnika zemljišča. Župan Peter Dermol je poudaril, da ne pristajamo na to, da se lokalne skupnosti izločijo iz odločanja, saj je prostorska politika izvirna pristojnost občin!

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je v imenu občin Zasavske regije povedal, da gre za izmenjavo bogatih izkušenj regije, ki je šla skozi zapiranje rudnikov in ne prestrukturiranje, z regijo, ki se bo z vsem tem soočila v prihodnjem desetletju. Pomembno sporočilo je, da bo imela država na drugi strani pomembnega sogovorca, saj je zapiranje premogovnikov in prestrukturiranje regije v veliki meri odvisno od lokalnih skupnosti. To je bila napaka takratne politike in tega v Šaleški dolini ne želimo ponoviti. Vsa odgovorna in pristojna ministrstva morajo enotno vključevati vse lokalne skupnosti. Izpostavil je izgradnjo primerne infrastrukture – predvsem cestne, to je ključnega pomena pri privabljanju novih investitorjev. Potrebna je odločna drža, da ne boste imeli v Šaleški dolini nekoč podobno sliko, kot zdaj v Zasavju. Zasavska regija je dokaz, kako se ne zapira ene panoge, brez predlaganih rešitev na dolgi rok.

Direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja je povedala, da ji je v veliko veselje, da je prišlo do podpisa tega sporazuma in do formaliziranja sodelovanja, ki se je pravzaprav začelo že pred leti. Od leta 2019 dalje, ko smo postali enotna pilotna regija, pa še intenzivneje sodelujemo.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek, je poudaril, da morajo o projektih odločati ljudje v regiji. Upoštevati se mora mnenja in ljudi, ki v regiji živijo. Zasavska regija se je soočala s številnimi težavami, okoljska sanacija ni bila zaključena. Te napake se morajo odpraviti in da se izkoristi vse priložnosti, ki jih ponuja sklad za pravični prehod. Sodelovanje ni novost in obe agenciji sta se izjemno trudili, da s skupnim ciljem pravičnega prehoda odločno sodelujemo.

Sporazum so podpisali župan občine Hrastnik in predsednik Razvojnega sveta Zasavske regije Marko Funkl, podžupanja občine Litija Lijana Lovše, župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, župan občine Šoštanj Darko Menih, županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predstavnik občin Zgornje Savinjske doline in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja in direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek. Svet županov svoje odločitve sprejema v konsenzu in bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta županov opravljata Razvojna agencija SAŠA in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Svet županov svoje odločitve sprejema v konsenzu in bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta županov opravljata Razvojna agencija SAŠA in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Podpisan sporazum, skupna stališča in fotografije pripenjamo.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content