Urbani forum o podnebni nevtralnosti

Letošnji Urbani forum, ki je potekal v Velenju, je obravnaval potrebe mest pri zasledovanju podnebne nevtralnosti. Podnebna nevtralnost je mogoča zgolj ob preobrazbi mest, ki pa bo v veliki meri odvisna od sistemske podpore in sodelovanja državnih organov, institucij Evropske unije in gospodarstva. Inovativni poskus pospešitve preobrazbe mest predstavlja misija EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Vključena mesta bodo preizkusila različne načine za doseganje celovite preobrazbe. Ponosni smo, da je Velenje ena izmed treh mestnih občin iz Slovenije, ki so vključene v misijo.

V uvodnem nagovoru je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol izpostavil, da so podnebne spremembe pereča tema družbe, ki jo je potrebno natančno obravnavati in se soočiti z izzivi, ki jih prinašajo. Na državo je naslovil apel, da aktivno pristopi in prisluhne potrebam mest, ki se bodo podala na pot doseganja podnebne nevtralnosti. Pomembnosti tega se zaveda tudi evropska politika, ki je podnebni nevtralnosti v tej finančni perspektivi dala veliko težo.

Velenjski prioritetni projekti s področja zelenega prehoda in razvoja pametnega mesta so preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje 40 tisoč odjemalcev; energetska sanacija stavb ter v naslednjih petih letih zmanjšanje porabe toplotne energije za vsaj 30 %; ustvarjanje pogojev za razvoj podpornega okolja za širjenje gospodarske dejavnosti in vzpostavitev Energetsko-podnebne pisarne. V prihodnjem letu, ko bomo nosilec naziva Zeleni list, želimo v okviru številnih aktivnosti dvigniti okoljsko osveščenost, poudariti pomen varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja ter uvesti trajne dobre prakse in ukrepe.

Velenje je pred 35 leti doživelo ekološko revolucijo, v okviru katere se je naredilo zelo veliko. Popolnoma degradirano okolje smo uspešno sanirali in vrnili življenje v jezera. Iz te izkušnje lahko sklepamo, da je pot do podnebne nevtralnosti zelo dolga. Velenje je ponovno na pomembnem razpotju, saj se soočamo s prestrukturiranjem naše doline. Kljub izzivom vidimo v tem procesu tudi priložnost za razvoj in načrtovanje mesta v skladu z novimi evropskimi smernicami. Ni potrebna le gospodarska preobrazba, ampak tudi družbena, miselna.

V okviru misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest ter prestrukturiranja doline stremimo k istemu cilju. Želimo si zdravo in kakovostno bivalno okolje za naše občane ter zeleno in digitalno podprto gospodarstvo. Naš cilj je vzpodbuditi lokalno skupnost, da pristopi in pripomore k zastavljenim ciljem, z upoštevanjem potreb vseh družbenih skupin. Posebej bomo pozorni na vključevanje javnosti, implementacijo storitev, ki bodo pripomogle občanom k lažjemu zelenemu prehodu in doseganju podnebne nevtralnosti.

Urbani forum smo zaključili z okroglo mizo, na kateri so bili predstavljeni investicijski projekti mest in njihova umestitev v prostor. Župan Peter Dermol je izpostavil, da v procesu prestrukturiranja ne smemo pozabiti na občane in njihove potrebe. Prav zaradi tega izvajamo veliko projektov, ki vplivajo na še boljšo kakovost življenja v mestu – urejeno predšolsko varstvo, omogočamo raziskovalno dejavnost, kakovostna delovna mesta, možnosti za raznolike prostočasne dejavnosti …

Udeleženci okrogle mize so bili župana Mestne občine Celje Matija Kovač in Mestne občine Velenje Peter Dermol, podžupana Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj Alen Jevtović, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte Mestne občine Kranj Tomaž Lanišek, generalni direktor Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in prostor Georgi Bangiev in direktor GFS Inštituta Blaž Golob.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content