Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Celostna grafična podoba in himna MOV

Celostno podobo Mestne občine Velenje v prostoru sestavljajo številne aktivnosti, ki na različne načine ustvarjajo podobo Uprave MOV in občine v javnostih. Ena najbolj opaznih segmentov celostne podobe je vsekakor njena grafična podoba, ki se pojavlja v vseh vizualnih elektronskih in grafičnih medijih, na proslavah, posvetih ipd. itd.. Osnovni elementi Celostne grafične podobe (CGP) so sprejeti in potrjeni z Odlokom o grbu in zastavi v katerem so način in pogoji rabe teh elementov natančno opisani.  Grb in zastava Mestne občine Velenje sta bila izbrana na natečaju leta 1992 izmed 300. predlogov 78 predlagateljev, oblikovala pa sta ga Stane Hafner in Vlado Vrbič. Grb simbolizira sožitje starega in novega s simbolnim pogledom na stolpnico novega mesta skozi obzidje starega Velenjskega gradu. Uporabljene barve simbolizirajo mladost in optimizem (rumena) in ekološkost oz sonaravnost, izraženo v mestni arhitekturi in odnosu meščanov do narave (zelena).

Razvoj grba

Grb in zastava sta v letu 2009 doživela delno prenovo, ki jo je za potrebe MOV opravil arhitekt Goran Semečnik. Prvotno modrikaste stolpnice je zamenjala bela barva, zastava pa je poenostavljena iz 6-barvnega v 3-barvni tisk in usklajena z zastavoslovnimi (veksikološkimi) pravili glede proporcev, lege grba in barv. Uporaba obeh, grba in zastave je z novim odlokom liberalizirana in je možna brez posebnih dovoljenj občinskih organov, dokler njuna raba ni v nasprotju z določili Odloka o grbu in zastavi občine Velenje  (Ur. v. MOV 14/09).

Vektorska oblika grba

Definicije elementov celostne grafične podobe MOV (grb, zastava)

Himna Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje je ena redkih občin, ki ima ob grafičnih simbolih tudi svojo himno. Pesem je nastala je v času najintenzivnejše gradnje mesta v zgodnjih 60. letih, tekst in glasbo pa je napisal Ivan Marin starejši. Naslov himne je "Graditeljem Velenja", kot himno pa so jo potrdili svetniki na izredni seji ob prazniku Mestne občine Velenje v septembru 2011.

Promocijske fotografije občine in mesta