SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Podžupanja MOV

Podžupanja Darinka Mravljak

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl. US), Sklepa o imenovanju podžupanov št. 031-02-0001/2006-284 z dne 23.11.2006, 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06)  in 24. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 in 21/05) je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič izdal pooblastilo za imenovanje podžupanje Darinke Mravljak.
Darinka Mravljak
Darinka Mravljak

DeSUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
E-pošta: darinka.mravljak@velenje.si

 

 

Kratek življenjepis