SI

Bicy

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki vključuje 64 koles na trinajstih izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju.

Omogoča izposojo kolesa za uporabo v mestnem okolju, do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca Šolski center Velenje.

Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika. Registracijo lahko opravite na Turistično - informacijskem centru Velenje (TIC Velenje), klicni center: 080 19 61. Po uspešni registraciji prejmete uporabniško kartico ter PIN številko, za uporabo sistema BICY pritisnete tipko # za potrditev.

Postaje v Velenju

V Velenju je vzpostavljen sistem izposoje 44. mestnih koles z devetimi postajami v mestu, in sicer na naslednjih lokacijah:
- Avtobusno postajališče Velenje (Kopališka cesta 2 a),
- Mestna občina (Titov trg 1),
- Vila Bianca (Stari trg 3),
- Mladinski hotel (Efenkova ulica 61 a),
- Stavba C Šolskega centra Velenje (Trg mladosti 3),
- Sončni park (Aškerčeva cesta 15 a) in
- Mestni stadion - MIC (Koroška cesta 61 a),
- na Gorici (Goriška cesta,
- na Selu (Šalek 110).

V Velenju je na voljo 72 priključnih mest za mestna kolesa.

V letih 2014 in 2015 se je v sistem BICY vključila tudi občina Šoštanj z 20. kolesi in 32. priključnimi mesti na štirih postajah:
- Tresimirjev park, Kajuhov park, Metleče,Topolšica.

Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in Šoštanju. Občani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot Šoštanju.

Več o projektu Bicy

Projektni partnerji

Sistem za izposojo mestnih koles – sistem BICY v zimskih razmerah ne obratuje. Kolesa se začasno pospravijo, ob primernih vremenskih razmerah se ponovno namestijo na postaje sistema BICY.
Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem izposoje mestnih koles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Projekt je bil sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa.

"Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren avtor in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije."

Več o projektu Bicy: spletna stran