SI

Bicy

Sistem mestnih koles BICY ne bo obratoval do 1. marca 2020 zaradi nadgradnje!

Sistem Bicy nadgrajen z novo postajo in mobilno aplikacijo

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki je bil vzpostavljen preko evropskega projekta Cities and Regions of Bicycles ter nadgrajen v sklopu evropskega projekta CHESTNUT z novo postajo, ki ima šest stebričkov in se nahaja pri Osnovni šoli Antona Aškerca. V sklopu projekta smo razvili tudi mobilno aplikacijo BICY, ki omogoča spremljanje stanja sistema za izposojo koles preko pametnih telefonov. Aplikacijo si lahko na telefon naložite preko trgovine Google Play (bicy) in IoS App Store (bicy app). Aplikacija omogoča pregled prostih koles in prostih stojal v sistemu BICY, z njeno pomočjo pa bo izposoja koles potekala še bolj enostavno.

Sistem omogoča izposojo kolesa za uporabo v mestnem okolju, do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca Šolski center Velenje.

 

 

Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Sistem Bicy deluje v Velenju od leta 2012, v Šoštanju pa od leta 2014. Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika na TIC-u Velenje v Vili Bianci, v Občini Šoštanj pa na sedežu občine, v Vili Mayer, Muzeju usnjarstva na Slovenskem in v Turistični pisarni v Topolšici (Pošta Topolšica) v času uradnih ur. V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na klicni center (TIC Velenje) – brezplačna številka je 080 19 61.

Postaje v Velenju

Videz mobilne aplikacije Bicy za OS Android

V sistemu Mestne občine Velenje sedaj možna brezplačna izposoja 57 koles na 12 izposojevalnih postajah, Občina Šoštanj pa ima v sistemu 5 izposojevalnih postaj in 25 koles.
Postaje v Velenju in Šoštanju.

Velenje:

- Avtobusno postajališče Velenje,
- Mestna občina,
- Vila Bianca,
- Mladinski hotel,
- Stavba C Šolskega centra Velenje,
- Sončni park,
- Mestni stadion - MIC,
- na Gorici,
- na Selu,
- KS Pesje,
- trgovski center Velenjka,
- Osnovna Šola Anton Aškerc.

Šoštanj:
- Tresimirjev park,
- Kajuhov park,
- Metleče 12,
- Topolšica,
- Podhrastnik – Florjan.

Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in Šoštanju. Občani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot Šoštanju.

Sistem za izposojo mestnih koles – sistem BICY v zimskih razmerah ne obratuje. Kolesa se začasno pospravijo, ob primernih vremenskih razmerah se ponovno namestijo na postaje sistema BICY.

Aplikacija BICY
Razpoložljivost koles na posameznih postajah lahko spremljate z mobilno aplikacijo Bicy za telefone z OS Android. Na svoj telefon ali tablico jo lahko prenesete iz tega naslova: Bicy


CHESTNUT (2016-2019) - celostno prometno načrtovanje funkcionalnih urbanih središč

Več o projektu Bicy

Projektni partnerji

Sistem za izposojo mestnih koles – sistem BICY v zimskih razmerah ne obratuje. Kolesa se začasno pospravijo, ob primernih vremenskih razmerah se ponovno namestijo na postaje sistema BICY.
Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem izposoje mestnih koles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Projekt je bil sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa.

"Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren avtor in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije."

Več o projektu Bicy: spletna stran