SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Bicy

Sistem Bicy je avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki vključuje 86 koles na 19 izposojevalnih postajah, od tega 14 v Velenju in 5 v Šoštanju. Lani smo v sistemu vzpostavili tudi izposojo devetih novih električnih koles. 

Za uporabo sistema Bicy je potrebna osebna registracija uporabnika, ki bo do preklica mogoča na dveh lokacijah po prilagojenem delovnem času:
- v Turistično informacijskemu centru Velenje v Vili Bianci, ki deluje v okviru Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari trg 3, Velenje) med 9. in 18. uro ter
- v prostorih Občine Šoštanj (Trg svobode 12, Šoštanj) med 14. do 18. uro.

Link do videa z napotki za izposojo: https://www.youtube.com/watch?v=CeyeC-fV9vo
Promocijski film SLO: https://www.youtube.com/watch?v=KfCkl3ACnV0

+ Higienska priporočila za samopostrežno izposojo NIJZ
+ Splošni pogoji uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (Sistem BICY)

 

 

Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik potrebuje veljavno pogodbo in uporabniško kartico, ki jo prejme ob uspešni registraciji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem Bicy vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

Vse uporabnike pozivamo k previdni, skrbni in preudarni uporabi koles in e-koles! V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na klicni center za pomoč uporabnikom (TIC Velenje) preko telefona na brezplačno številko 080 19 61 ali preko e-pošte turizem@velenje.si. Splošni pogoji in ostala navodila so na voljo na spletni strani: http://www.velenje-tourism.si/velenje/bicy

Sistem za izposojo mestnih koles – sistem BICY v zimskih razmerah ne obratuje. Kolesa se začasno pospravijo, ob primernih vremenskih razmerah se ponovno namestijo na postaje sistema BICY.

Pri opravljanju registracije in uporabe sistema Bicy vas pozivamo, da upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Postaje v Velenju

Videz mobilne aplikacije Bicy za OS Android

Velenje:

1 - Avtobusno postajališče Velenje
2 - Vila Bianca
3 - Mestni stadion - MIC
4 - Mladinski hotel
5 - Mestna občina
6 - Sončni park
7 - Na Selu
8 - Na Gorici
9 - Stavba C ŠCV
10 -TC Velenjka
11 - KS Pesje
12 - OŠ Šalek
13 - Velenjska plaža
14 - Konjeniški klub
15 - OŠ Anton Aškerc
16 - PC Stara vas

Šoštanj:
- Tresimirjev park,
- Kajuhov park,
- Metleče 12,
- Topolšica,
- Pohrastnik – Florjan.

Velenjski in šoštanjski sistem Bicy sta povezana in omogočata storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in Šoštanju. Občani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot Šoštanju.

Aplikacija BICY

Razpoložljivost koles na posameznih postajah lahko spremljate z mobilno aplikacijo Bicy za telefone z OS Android. Na svoj telefon ali tablico jo lahko prenesete iz tega naslova: Bicy

Postaje Bicy v letu 2021

Več o projektu Bicy

Projektni partnerji