Tudi z letakom osveščamo kako prihraniti toplotno energijo

V prihodnosti nas čakajo velike spremembe zaradi preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer je naš glavni cilj, da na področju daljinskega ogrevanja preidemo na razpršene zelene vire energije, sistem optimiziramo ter zagotovimo stabilne in cenovno ugodne vire tudi v prihodnje. Mestna občina Velenje izvaja številne aktivnosti za čim boljšo osveščenost občank in občanov, kako priti do prihrankov toplotne energije. Konec maja smo organizirali generacijski forum na to temo, v ponedeljek, 4. septembra, pa bodo vsa gospodinjstva prejela letak z naslovom Skupaj do prihrankov toplotne energije, s katerim želimo občankam in občanom predstaviti, kje smo danes, kaj nas čaka jutri, kakšne ukrepe je izvedla lokalna skupnost, kako naj se obnove lotijo občani in kateri ukrepi so zanje najprimernejši. Hkrati pa vsebuje letak tudi osnovne kontaktne informacije, kjer bodo lahko občani dobili potrebne dodatne informacije in pomoč. Jeseni nameravamo na to temo izdati tudi publikacijo, ki bo še podrobneje pojasnila postopke in aktivnosti.

Po zaprtju Premogovnika Velenje se bo Šaleška dolina še vedno morala ogrevati, le da glavni energent ne bo več premog. Zato Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Komunalno podjetje Velenje skupaj pod okriljem Centra za pravični prehod že letos načrtujemo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, kjer je preobrazba obstoječega sistema daljinskega ogrevanja opredeljena kot strateški projekt regije. Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv, ki je pred nami, je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije, zato smo pripravili tudi ta letak za naše občane.

V letaku smo predstavili ključne prednosti daljinskega ogrevanja in vse tri faze izvedbe. Predstavljen je primer energetske učinkovitosti pri že sanirani stavbi v Velenju, pojasnimo, kje smo danes, kaj nas čaka, kaj je naredila lokalna skupnost in kaj lahko naredimo sami, našteti so vsi upravniki večstanovanjskih stavb in kontakti energetske pisarne, Kssene, Ekosklada in Komunalnega podjetja Velenje.

Za preobrazbo daljinskega sistema bomo potrebovali znatna finančna sredstva. Ker ugotavljamo, da bo v tej finančni perspektivi sredstev premalo, je župan apeliral, da se vzpostavijo dodatni finančni mehanizmi za podporo tem projektom. Zaradi prehoda na obnovljive vire in posledično na nizkotemperaturni režim so nujne energetske sanacije objektov (javnih, zasebnih), zato želimo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apelirali smo na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; pripravljamo program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščemo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želimo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.

Pod okriljem Razvojne agencije SAŠA je bil za izvajanje nacionalne strategije za izstop iz premoga formiran Center za pravični prehod (CPP), ki predstavlja podporno okolje vsem procesom za prestrukturiranje premogovne regije SAŠA. CPP koordinira aktivnosti različnih deležnikov v SAŠA regiji, kot so mladi, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarski subjekti, lokalne skupnosti itd., v zvezi z izvajanjem Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije. Ena od pomembnejših aktivnosti je tudi informiranje občanov o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja.

Zavedamo se, da je skrbno načrtovanje preobrazbe daljinskega ogrevanja in procesov sanacije stanovanjskih objektov izjemnega pomena, saj lahko le tako zmanjšamo porabo energije. Prehod na nove vire ogrevanja ne bo uspešen brez aktivnega sodelovanja in ukrepov občanov na svojih domovih, zato želimo z letakom podati nekaj najpomembnejših informacij, jeseni pa nameravamo na to temo izdati tudi publikacijo, ki bo še podrobneje pojasnila postopke in aktivnosti.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content