Tudi področje informatike del skupne občinske uprave

Na seji sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki potrdili dopolnitev Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, v katerega se k 11 obstoječim nalogam doda še izvajanje skupnih nalog na področju informatike. Odlok smo dopolnili zato, ker se s spremembo Zakona o financiranju občin povečuje nabor skupnih nalog, ki jih sofinancira država. Mestna občina Velenje prejema sofinanciranje v višini 55 %. Nove naloge bodo pomembno vplivale na kakovostnejšo informatizacijo občin ustanoviteljic in izvajanje storitev za občanke in občane.

Skupna občinska uprava SAŠA regije opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic (občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje) in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Skupna občinska uprava izvaja naloge s področij: medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, naloge občinskega odvetništva, pravne službe, proračunskega računovodstva in po novem tudi informatike.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content