Tudi letos ohranjamo višino sredstev za nadpovprečne športne dosežke

V Mestni občini Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenjamo 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že tretjič zapored smo za šport namenili dodatnih 100 tisoč evrov, saj želimo ohranjati športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 na področju športa sofinancirajo naslednja področja: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in športna promocija. Razpis je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi). Prijave zbiramo do vključno 6. februarja 2023.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content