Svetniki sprejeli stališče do uvoza tujega premoga

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji 2. seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga. Na podlagi predstavitev so svetnice in svetniki sklenili, da Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje nista sprejela zadostnih ukrepov za preprečevanje nastale škode oz. uresničila načrtovanih ukrepov, zato zahtevajo, da energetske družbe takoj pristopijo k izvrševanju ukrepov, najkasneje do 31. 3. 2023 (prestavitev lokacije razkladanja premoga, nova razkladalna postaja). Lokalna skupnost bo v nasprotnem primeru uveljavljala vsa pravna sredstva, da bo preprečila uvoz premoga v Šaleško dolino.

Prav tako zahtevamo, da cena toplotne energije za Šaleško dolino ostane nespremenjena, zato mora biti temu prilagojena tudi cena domačega premoga za proizvodnjo toplotne energije, kot nadomestilo za nastalo škodo, ki nastaja pri uvozu in pridobivanju premoga ter proizvodnji električne energije.

Župan Peter Dermol je prisotne uvodoma seznanil s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga. Predstavil je kronologijo dogajanja in povedal, da je zaradi napovedanega uvoza tujega premoga septembra 2022 imenoval Odbor za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj, ki različne javnosti seznanja s potekom, stališči in odprtimi vprašanji v zvezi z možnimi posledicami sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj, in Komisijo za oceno škode v Krajevni skupnosti Pesje. Ponovno je poudaril, da podpiramo prizadevanja krajanov Pesja za kakovostne pogoje bivanja.

Dr. Franc Žerdin je predstavil aktivnosti Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Vsi zapisniki so javno dostopni in objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/obcina/ostali-organi-mov/).

Svoj pogled na problematiko so predstavili tudi predsednik Krajevne skupnosti Pesje Franc Obu, predstavnici Iniciative Špeglova Barbara Mastnak in Alenka Košir ter predstavniki energetskih družb generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec, direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Viktor Vračar in Drago Skornšek, pomočnik izvršnega direktorja prodaje in trgovanja Holding Slovenske elektrarne.

Župan Peter Dermol je ob zaključku točke predstavil Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga, ki so ga oblikovali vodje svetniških skupin in samostojni svetniki. Sklep, ki so ga svetniki sprejeli, vam pošiljamo v priponki. O sprejetih sklepih bomo seznanili tudi predsednika vlade, pristojnega ministra ter vodstva energetskih družb.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content