Svetniki soglasno sprejeli statut in poslovnik

Svetniki so na torkovi seji soglasno sprejeli Statut Mestne občine Velenje in Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje. Osnutka aktov, ki sta bila sprejeta na majski seji, smo dopolnili s predlogi svetnikov in članov nadzornega odbora.

Poleg statuta občine kot najvišjega pravnega akta v občini je poslovnik občinskega sveta najpomembnejši predpis za zagotavljanje zakonitih postopkov pri delovanju občinskega sveta. Statut Mestne občine Velenje in Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje sta bila sprejeta leta 1999 ter večkrat spremenjena in dopolnjena. Oba akta sta bila potrebna ponovne uskladitve, ker sta bila v nekaterih določbah medsebojno neusklajena; statut vsebuje tudi nekatere člene, ki so prepis zakonskih določb, zato je treba ohraniti le člene, ki so obvezni sestavni del statuta, druge pa črtati oziroma jih vključiti v poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.

Da bi se izognili ponovnim obsežnim spremembam in dopolnitvam ter novemu prečiščenemu besedilu, smo se odločili za sprejem novih predpisov. Oba akta sta pripravljena v skladu z nomotehničnimi pravili, to je podnaslovi členov in obveznim oštevilčenjem odstavkov.

Na junijski seji so svetniki soglasno sprejeli predloga aktov, ki bosta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se bosta začela z dnem razpisa prvih naslednjih rednih lokalnih volitev v letu 2022.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content