Svetniki potrdili takso za spremembo namembnosti rabe prostora

Na Mestno občino Velenje prihaja veliko zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, predvsem tistih, s katerimi je predlagana sprememba kmetijske namenske rabe v stavbno. Pogosto so neutemeljene in zato zavrnjene. Na podlagi Zakona o urejanju prostora, ki določa plačilo takse pri spremembi namenske rabe prostora, je Svet Mestne občine Velenje na aprilski seji potrdil Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje. Pričakujemo, da bodo zaradi pogoja plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, spremembe določb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje pa bodo omogočile izvedbo prostorsko sprejemljivih zasebnih potreb.

Na podlage analize že veljavnih odlokov o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v mestnih občinah Slovenije, je predlagana višina takse v odloku enaka kot pri veliki večini drugih mestnih občin v Sloveniji, in sicer za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 300 eurov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 250 eurov. Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne obračunava, saj želimo lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč spodbuditi, da spremenijo manj primerna stavbna zemljišča za gradnjo v kmetijska zemljišča, kar bi povečalo delež gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč na območju Mestne občine Velenje in je skladno s strateškimi razvojnimi cilji novega Zakona o kmetijskih zemljiščih in v interesu ohranjanja obstoječih kmetijskih zemljišč na območju naše občine.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content