Svetniki potrdili Lokalni program kulture MO Velenje 2022–2028

Svetnicam in svetnikom Mestne občine Velenje je na pretekli teden na seji sveta vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik predstavil Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2022–2028. Lokalni program kulture je krovni strateški dokument, ki povzema in predstavlja temeljna izhodišča in načine nadaljnjega celovitega razvoja posameznih kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju. Zadnji lokalni program kulture je bil sprejet 2014 in je zajemal obdobje do konca leta 2020. V sodelovanju vseh ključnih akterjev na področju kulture smo sedaj pripravili novega. Osnovni cilj lokalnega programa kulture je vzpostavitev temeljnih usmeritev nadaljnje rasti kulturnih dejavnosti po kriterijih vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulturne ponudbe v lokalni skupnosti.

Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022–2028 je 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki mestnim občinam zapoveduje sprejetje lokalnega programa kulture. Prav tako je v istem členu opredeljeno, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.

Z izvajanjem določil lokalnega programa kulture se skozi poudarjeno usmerjenost na uporabnike zagotavljajo raznovrstnost, večja dostopnost in višja odličnost javnih kulturnih dobrin, ki temeljijo na javnem financiranju. S tem se ohranja in nadgrajuje kakovost življenja, ki predstavlja ključni kazalnik razvoja družbe, ustvarjalnost pa se vzpostavlja kot izrazito pomembna razvojna kategorija.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content