Svet zavoda poklicne gasilske enote

Svetniki so na današnji seji potrdili štiri predstavnike, ki bodo imenovani v Svet Javnega zavoda Poklicne gasilske enote Velenje, ki šteje sedem članov. Svet zavoda sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje, dva predstavnika delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, ter en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan na predlog Prostovoljnega gasilskega društva Velenje.

Z odlokom o ustanovitvi javnega gasilskega zavoda so bili določeni tudi organi zavoda, ki so svet zavoda, direktor zavoda, poveljnik enote ter strokovni svet.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Zavod upravlja svet zavoda, katerega naloge so podrobneje določne v sprejetem odloku, med drugim pa imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem, obravnava in sprejema statut zavoda, sprejema letni program dela in finančni načrt ter spremlja njuno izvajanje, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja ter drugo.

V Mestni občini Velenje z ustanavljanjem poklicne gasilske enote želimo zagotavljati nemoteno delovanja lokalne javne službe gasilstva, stalno 24-urno interventno pripravljenost, skrb za preventivo, aktivno sodelovanje z vsemi sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini ter strokoven kader, ki bo usmerjen tudi v prepoznavanje raznih tehnologij in nevarnosti, ki izhajajo iz tehnoloških procesov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content