Srečanje s predstavniki verskih skupnosti

Ob svetovnem dnevu religij sta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in podžupanja Aleksandra Vasiljević s sodelavci sprejela predstavnike različnih verskih skupnosti, ki delujejo v našem mestu. Prisotni so izpostavili odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo in medsebojno spoštovanje.

Župan Peter Dermol se je predstavnikom verskih skupnosti zahvalil za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo v lokalnem okolju. Izpostavil je preteklo sodelovanje, ki je bilo dobro in tvorno. V lanskem letu smo verske skupnosti tudi osebno obiskali in se podrobneje seznanili z njihovim delovanjem ter organiziranostjo.

Ponosni smo, da v lokalni skupnosti vse verske skupnosti podpirajo strpnost in spodbujajo medkulturno sodelovanje. Prav zaradi tega ohranjamo družbeno ravnovesje in enotnost. Skrb za vernike, občanke in občane, je na visokem nivoju.

Živimo v zahtevnem obdobju, saj sta zdravstvena in energetska kriza negativno vplivali na socialno varnost občanov. Prav zaradi tega smo v lanskem letu več kot 4 milijone evrov namenili za raznolike oblike pomoči našim občankam in občanom. Skrb za občane bo tudi v prihodnjem obdobju na prvem mestu.

Skip to content