Spremenjen cenik ravnanja s komunalnimi odpadki

Svetnice in svetniki so na decembrski seji sprejeli tudi Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024, s katerim se s 1. januarjem 2024 za največ tri evre zvišajo stroški zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in biorazgradljivih odpadkov. V Velenju urejamo enoten sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic, s katerim bomo imeli odpadke na eni lokaciji v zaprtih podzemnih zabojnikih, ki omogočajo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Trenutno imamo v občini že 5 podzemnih zbiralnic, ki so jih občani zelo dobro sprejeli. Že meseca januarja bomo v uporabo predali šesto podzemno zbiralnico na Rudarski cesti.

Izvajalec gospodarske javne službe podjetje PUP Saubermacher, d. o. o., je konec oktobra na vse tri občine iz Šaleške doline, naslovil elaborat z namenom, da se pristopi k postopku potrjevanja cen. Pri pripravi predračunskih stroškov za leto 2024 so izhajali iz doseženih stroškov iz izkaza poslovnega izida za leto 2022 in ocene stroškov do konca leta 2023, ki so jih povišali v delu, kjer je pričakovati povišanje, in sicer na področju stroškov dela, amortizacije, stroškov bančnih in poštnih storitev, stroškov energije, stroškov materiala in storitev vzdrževanja osnovnih sredstev.

S 1. januarjem 2024 bo za 14,05 % višja skupna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in za 3,23 % višja cena zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov. Na primeru 4-članskega gospodinjstva v večstanovanjski zgradbi to pomeni povišanje mesečne položnice za zbiranje in odvoz odpadkov iz 31,68 evrov na 34,30 evrov. Cena 120 litrske posode za biorazgradljive odpadke se poviša iz 14,38 evrov na 15,91 evrov. Za gospodinjstvo v individualni hiši je zdaj cena za zbiranje in odvoz odpadkov za dve 120 litrski posodi 31,75 evrov, po novem pa se bo plačevalo 34,35 evra.

S podjetjem PUP Saubermacher, koncesionarjem za ravnanje z odpadki, smo pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic. Skupaj smo pripravili strategijo z akcijskim načrtom za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev še več podzemnih zbiralnic, najprej predvsem v mestnem središču. Na področju ravnanja odpadkov ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelamo ali uporabimo. Nova ureditev zbiranja odpadkov s pomočjo podzemnih zbiralnic prispeva k lepši podobi mesta in učinkovitemu zbiranju velike količine odpadkov.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content