Sprejeta novelacija Trajnostne urbane strategije mesta Velenje 2030

Svet Mestne občine Velenje je včeraj na seji soglasno potrdil Predlog novelacije Trajnostne urbane strategije mesta Velenje (TUS) 2030. Trajnostno urbano strategijo, ki je bila 2016 sprejeta na občinskem svetu in predstavlja strateško podlago za izvajanje urbane politike Evropske unije, tako imenovani instrument celostnih teritorialnih naložb (CTN), je nujno potrebno posodobiti predvsem zaradi novih izzivov in priložnosti, s katerimi se Velenje sooča. Zaradi novih usmeritev in ciljev Evropske unije ter zaradi realizacije večine projektov, ki so bili zastavljeni kot prioritetni v prejšnji finančni perspektivi v obdobju 2014–2020. Z novelacijo TUS podaljšujemo njegovo veljavnost do leta 2030 in postavljamo dobre temelje za nadaljnjo rast in razvoj Velenja ter podlago za uspešno črpanje evropskih sredstev za razvojne projekte, ki nosijo dodano vrednost v lokalno skupnost in širše tudi v prihodnosti.

Mestna občina Velenje je v letu 2015 pristopila k pripravi Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 (TUS Velenje 2025), ki je bila 2. februarja 2016 sprejeta na občinskem svetu. Sprejeta strategija je bila izhodišče za pripravo projektov, s katerimi je Mestna občina Velenje (MO Velenje) uspešno kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Obstoječi TUS Velenje 2025, ki je veljaven do leta 2025, je potrebno prenoviti. Nove priložnosti prinaša digitalizacija in s tem povezan razvoj pametnih mest in skupnosti, gospodarsko, energetsko, družbeno in okoljsko prestrukturiranje mesta in regije ter misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Obenem smo na pragu nove evropske kohezijske politike, ki prinaša nove usmeritve, v ospredje postavlja digitalizacijo in okoljske cilje, h katerim se je Evropa zavezala, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Vse strateške dokumente je potrebno uskladiti z novimi evropskimi usmeritvami, zato smo lani konec leta pristopili k novelaciji obstoječe Trajnostne urbane strategije, ki vnaša nove vsebine, drugače določa upravičena območja (funkcionalna urbana območja) ter podaljšuje čas strategije do leta 2030.

Veljavna Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda predvideva, da je potrebno opustiti premogovno dejavnost v Šaleški dolini do leta 2033, kar pomeni, da je potrebno vse strateške dokumente Mestne občine Velenje zastaviti še bolj ambiciozno, a osnovano na realnih ciljih in izvedljivo. Skozi nove izzive je potrebno posebno pozornost nameniti gospodarski diverzifikaciji tako po sektorjih kot tudi po velikosti gospodarskih družb, stanovanjski izgradnji, preobrazbi daljinskega ogrevanja, energetski učinkovitosti vseh objektov, prostorskemu razvoju mesta s poslovnimi in turističnimi conami, trajnostni mobilnosti, izobraževanju, kulturi ter urejenosti mesta za kvalitetno bivanje prebivalcev mesta in podeželja.

Za mestne občine je eden bolj pomembnih finančnih instrumentov mehanizem CTN, ki je usmerjen v urbani razvoj, katerega glavni cilj je spodbuditi gospodarsko rast in izboljšati kakovost življenja v mestu. Celostne teritorialne naložbe na povezan način kombinirajo različne ukrepe, s katerimi rešujemo identificirane izzive. Za uporabo mehanizma CTN 11. člen Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (Uredba 2021/1058) določa, da se trajnostni urbani razvoj izbranega urbanega območja lahko financira le na podlagi sprejete celovite strategije trajnostnega urbanega razvoja. TUS Velenje 2025 je predstavljal strateško podlago za izvajanje urbanega razvoja s pomočjo mehanizma CTN, kjer je naša občina uspešno kandidirala za sredstva Evropske unije v okviru programa evropske kohezijske politike 2014-2020 in je izmed 12 identificiranih prednostnih projektov uspešno izvedla 9 projektov: CTN Prireditveni oder in prostor, CTN Stari trg 11, CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Energetske sanacije – Cesta talcev 18a, CTN Energetske sanacije – Cesta Simona Blatnika 1, CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a in CTN Mestno kolesarsko omrežje, Razširitev PC Stara vas in Izgradnja oskrbovanih stanovanj (projekt je financirala MO Velenje, soinvestitor Stanovanjski sklad RS).

V Mestni občini Velenje vemo, da je pred nami svetla prihodnost. Pot, ki nas čaka, ne bo enostavna, a imamo vse možnosti, da po procesu prestrukturiranja iz njega stopimo kot zmagovalci. Dobra trajnostna urbana strategija mesta nam bo pomagala ohranjati začrtano pot ter bo podlaga za še nadaljnjo uspešno sofinanciranje razvojnih projektov iz mehanizma CTN in drugih shem.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content