Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Z različnimi načini do še boljše dostopnosti uprave

27. 1. 2022

Občane pozivamo, da v času zahtevnih zdravstvenih razmer z občinsko upravo komunicirajo predvsem prek telefonske številke 03 8961 600 oz. elektronske pošte info@velenje.si. Spodbujamo tudi k elektronski oddaji vlog, ki so objavljene na občinski spletni strani www.velenje.si (E-vloge in obrazci), in uporabi spletnega servisa Sooblikujmo Velenje https://pobude.velenje.si/#.

Že od samega pričetka epidemije smo v Upravi Mestne občine Velenje sprejeli različne ukrepe, s katerimi smo poskušali omejiti širjenje koronavirusa. Še vedno lahko številne storitve uredite preko telefona oz. elektronske pošte. Pred kratkim smo zamenjali telefonskega operaterja, zato je pri klicanju potrebno vedno vnesti tudi klicno številko 03, skupaj torej  03 8961 600.

Telefonske številke vseh uslužbencev so objavljene na občinski spletni strani www.velenje.si/uprava-organi-obcine/uprava-mov, elektronski naslov posameznega javnega uslužbenca pa je ime.priimek@velenje.si.

Občani najpogosteje potrebujejo informacije o stavbnih zemljiščih, brezplačni prav-ni pomoči, vrtičkih, čiščenju in urejenosti cest, denarni pomoči, občinskih stanova-njih, redarski službi …  Na vprašanja poskušamo odgovoriti v najkrajšem možnem roku.

Na povezavi https://www.velenje.si/e-obcina/e-vlozisce so objavljene različne vloge. Občane pozivamo, da v čim večji meri vloge, ki so na voljo v e-obliki, oddajajo elektronsko. Mestna občina Velenje je kot prva občina v Sloveniji omogočala svojim občankam in občanom oddajo določenih vlog v elektronski obliki tudi na portalu eUprava.

Občanom je na voljo tudi spletni servis Sooblikujmo Velenje, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://pobude.velenje.si/#). Prek interaktivne, javno dostopne storitve Mestne občine Velenje lahko občani posredujejo vprašanja in pobude z različnih področij.

Občankam in občanom želimo prek različnih orodij omogočiti čim lažjo komunikacijo z upravo ter jih spodbuditi k sooblikovanju še boljše in še lepše podobe našega mesta.

Deli s prijatelji