Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Za spodbujanje podjetništva bomo namenili 100 tisoč evrov

19. 3. 2021

V letu 2021 bomo prek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje namenili 100.000 evrov, in sicer za spodbujanje naložb v gospodarstvo (40.000 evrov), spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju (30.000 evrov), spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij (15.000 evrov) in spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (15.000 evrov). Javni razpis, v katerem so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev, in merila za vrednotenje projektov, bo odprt do 19. aprila 2021 do 9. ure, razen za spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju, kjer je rok 6. julij 2021 do 9. ure.

Na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave), se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju Mestne občine Velenje. Do sredstev so upravičeni tudi subjekti, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje, vendar bodo izvajali projekt na območju občine Velenje.

Prijavitelji morajo vloge oddati na naslov: Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA na Javni razpis za podjetništvo v letu 2021« ter s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na sprednji strani.

Prijazno vabljeni k prijavi.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji