SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji (15.3.2021)

15. 3. 2021

Jutri, 16. marca, bo od 8. ure dalje 16. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
 6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
 7. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
 8. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
 9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
 10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 12. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje – uradno prečiščeno besedilo
 13. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2020
 14. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2020
 15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2020
 16. Poročilo o delu Skupne uprave SAŠA regije za leto 2020
 17. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji