Skupaj z Zdravstvenim domom Velenje si prizadevamo za bolj dostopno javno zdravstvo

Svet Mestne občine Velenje se je na današnji seji seznanil s stanjem in izzivi primarnega zdravstva v naši občini. Primarna raven pomeni osnovno zdravstveno dejavnost, kamor sodijo tudi koncesije, ki so del javnega zdravstva in lekarniška dejavnost. Svet je potrdil sklep, s katerim opredeljuje svoja stališča do aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v naši občini. Svetnice in svetniki podpirajo razvoj primarnega zdravstva na eni lokaciji znotraj Zdravstvenega doma Velenje, saj s tem občanom omogočamo dostop do primarnega zdravstva na enem mestu, ne glede na obliko izvajanja storitev – preko javnega zavoda ali koncesionarjev. V primeru širjenja dejavnosti na druge lokacije mora podati soglasje Svet Mestne občine Velenje. Zavedamo se, da je potrebno dostopnost do zdravstvenih storitev izboljšati, za kar si bomo skupaj z Zdravstvenim domom Velenje prizadevali tudi v prihodnje. To bo ena izmed naših prioritetnih nalog.

Direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik je na seji povedal, da je področje zdravstva v državi kritično. Dostopnost je danes hud problem. Tudi na sekundarnem nivoju. Pogoji za delo morajo biti optimalni, tako kadrovski kot splošni (prostori in oprema). Velik problem s pomanjkanjem kadra ima tudi Zdravstveni dom Velenje. Težka situacija na področju zdravstva tudi zaradi epidemije je pripeljala do tega, da si želijo nekateri velenjski zdravniki in tudi ostali delati kot koncesionarji. Če koncesije v Velenju ne bodo dobili, bodo odšli v sosednja in druga mesta. Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji opravljajo javno službo pod enakimi pogoji. Ob tem pa zdravnik, ki se odloči za koncesijo deluje v manjši enoti, kjer se lažje organizira delo, je pa seveda odgovornost večja.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je poudaril, da je odgovorno, da znotraj tega sistema, ki ga imamo, poiščemo najboljše rešitve. Marsikaj se bo spremenilo, a zdravstvo ni samo izziv znotraj naše regije, ampak znotraj celotne države. Soočamo se s pomanjkanjem zdravnikov in to področje moramo znotraj zakonskih okvirjev urejati tako, da vsem občanom omogočimo dostopnost do zdravstvenih storitev. Strah pred koncesijami je zato neupravičen, saj imamo s tem v Velenju dobre izkušnje.

Zdravstveno varstvo na primarni ravni omogoča prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni, promocijo zdravja in zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov. Po veljavni zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina. Primarna raven je organizirana v zdravstvene domove in zdravstvene postaje, ki so vezane na najbližji zdravstveni dom. Koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne službe podeljujejo pristojni občinski oziroma mestni upravni organi ter ministrstvo za zdravje.

Svet Mestne občine Velenje je sprejel sklep, s katerim podpira možnost razpisovanja koncesij v skladu z veljavno zakonodajo, če se s tem ohranja ali širi obstoječi javni zdravstveni sistem v Velenju, prav tako svetniki podpirajo aktivnosti Uprave Mestne občine Velenje in Zdravstvenega doma Velenje za črpanje sredstev, ki jih omogoča Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. V Mestni občini Velenje želimo sredstva v sklopu investicij v primarno zdravstvo nameniti za vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra, ki je lahko tudi na dislocirani lokaciji, ter nadgradnjo in rekonstrukcijo stavbe Zdravstvenega doma Velenje.

Svetniki so se strinjali tudi z idejo, da se na območju Mestne občine Velenje vzpostavi pilotni projekt dentalne klinike, ki bi poleg dviga storitev dentalne medicine v Velenju predstavljal tudi zaposlitvene priložnosti mladih v sklopu prestrukturiranja regije.

Pošiljamo sprejet sklep.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content