Skozi Hudo luknjo in proti Dobrni kmalu tudi s kolesom

V Mestni občini Velenje smo v ponedeljek prejeli sklep o odločitvi o podpori za gradnjo kolesarskih povezav Huda luknja in Velenje–Dobrna, s čimer smo realizirali večletna prizadevanja za začetek gradnje regionalnih kolesarskih povezav. Mestna občina Velenje je aktivno pomagala v postopkih pridobivanja zemljišč in potrebnih soglasjih, svoj finančni delež pa smo prispevali tudi iz mehanizma Dogovor za razvoj regij. Sedaj so v teku postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, z gradnjo pa bi začeli naslednje leto.

Povezava skozi Hudo luknjo se bo začela na Selu in ob desni strani reke Pake tekla vse do kamnoloma Paka, kjer bo prvič prečkala reko in cesto. Na celotni trasi bodo do Doliča, kjer se priključi obstoječi povezavi (Štrekni), urejeni 4 novi nadvozi, 2 mosta, sanirani 3 obstoječi železniški predori in izgrajen en nov predor. Ob poti, ki bo večinoma potekala po trasi nekdanje železnice, bo saniranih tudi 15 obstoječih kamnitih opornih zidov, rekonstruirana 2 mosta čez Jablanski potok in Jeseničnico, umeščene bodo 4 nove oporne/podporne konstrukcije in galerija. Med drugim bo urejen tudi par avtobusnih postajališč in 3 počivališča za kolesarje. Dolžina nove povezave bo 9,4 kilometra, njena vrednost je ocenjena na 16 milijonov evrov, od tega je prispevek iz mehanizma Dogovor za razvoj regij 4,2 milijona evrov.

Povezava med Velenjem in Dobrno se bo iz novozgrajene povezave med Šoštanjem in Velenjem od trgovskega centra Velenjka nadaljevala kot samostojna kolesarska pot ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala po novozgrajeni površini in glavno cesto na sredini vinskogorskega klanca prečkala na že obstoječem podvozu. Nato se bo priključila na lokalno cesto in se nadaljevala proti Vinski Gori. Od Velenjke do meje z občino Dobrna bo dolga 6,4 kilometra, od tega bosta 2 kilometra potekala po ločenih kolesarskih površinah. Vrednost izgradnje je ocenjena na 1,5 milijona evrov, od tega je prispevek iz mehanizma Dogovor za razvoj regij en milijon evrov.

Projekt izgradnje regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti predstavlja pomembno povezavo Koroške in Savinjske regije tako z vidika zmanjšanja uporabe osebnih motornih vozil za dnevno migracijo kot tudi z vidika prestrukturiranja Savinjsko-šaleške regije in razvoja Koroške. Za Šaleško dolino in preostalo Slovenijo je to preko Štrekne (kolesarska povezava po Mislinjski dolini) glavna povezava z Dravsko kolesarsko potjo tako v Sloveniji kot v Avstriji. Prav tako pa je za nas pomembna tudi povezava proti Dobrni in Spodnji Savinjski dolini, ki jo bo omogočala kolesarska pot iz Velenja preko Vinske Gore.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content