Skoraj 80 tisoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) smo objavili Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2022. Tudi letos z višjim deležem sofinanciranja spodbujamo k prvi prijavi nove prijavitelje. Za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja namenjamo 78.200 evrov, od tega 67.700 evrov za ukrepe 1, 3, in 5, ter 10.500 evrov za ukrep 6. Rok za oddajo vlog je 1. april 2022.

Kot že nekaj let, so tudi letos sredstva namenjena za naslednje ukrepe:
ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
ukrep 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis);
ukrep 5: Pomoč za gozdarstvo (de minimis);
ukrep 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proiz-vodnji oz. so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež, del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin, imajo v lasti gozdne površine, nadalje kmetijska gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali so v postopku registracije, registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Lani smo za namen ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja razdelili 75.654 evrov oziroma 97 % vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev, 67.037 evrov, je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih (nakup priklopne mehanizacije, obnova gospodarskih poslopij, nakup rastlinjakov, urejanje zemljišč …), del sredstev je bil name-njen tudi naložbam v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter nakupu gozdarske opreme. Društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, so v lanskem letu kljub epidemiji covid-19 svoje načrtovane aktivnosti izvedla v načrtovanem obsegu, njim je bilo izplačanih 8.617 evrov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content