Skoraj 11 milijonov evrov namenjamo izobraževanju

Za področje izobraževanja v letošnjem letu v Mestni občini Velenje namenjamo 10.672.198 evrov, od tega 7.060.235 evrov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 2.048.219 evrov za primarno izobraževanje, 214.300 evrov za glasbeno šolstvo, 222.000 evrov za terciarno izobraževanje, za druge izobraževalne programe 67.284 evrov, za pomoč šolajočim 1.029.160 evrov in za štipendije 31.000 evrov.

 Največja investicija v občini na področju šolstva je gradnja prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki bo zaključena v naslednjem letu. Že deseto leto zapored bodo vsi učenci velenjskih osnovnih in srednjih šol ob začetku novega šolskega leta prejeli zvezke. Prav tako vsako leto za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin socialno šibkim učencem namenjamo 8.000 evrov.

 Pred pričetkom novega šolskega leta smo pripravili novinarsko konferenco, na kateri je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol predstavil podatke o vpisu in večje projekte, ki jih izvajamo na področju izobraževanja. Poudaril je, da je potrebno tudi na področju izobraževanja zaradi dviga cen energentov in stroškov plač zagotavljati dodatna finančna sredstva znotraj proračuna. Tako učiteljem kot učencem je ob vstopu v novo šolsko leto zaželel veliko uspehov.

Za šolsko leto 2023/2024 so v vrtec vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes. Predvidoma bo 1. septembra Vrtec Velenje obiskovalo 1.326 otrok v 82 oddelkih. V letošnjem letu bomo za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje iz proračuna namenili 112.500 evrov ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 15.000 evrov. Sredstva bodo v celoti namenjena za igrala pri enotah Vrtca Velenje.

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 3.319 učencev, od tega 351 prvošolcev. Za investicijsko in redno vzdrževanje velenjskih osnovnih šol je v proračunu Mestne občine Velenje za letos zagotovljenih 153.000 evrov, za šolske prevoze 991.160 evrov (koncesija 934.160 evrov in ostali prevozi 57.000 evrov; lani 749.530 evrov), za dodatne dejavnosti 110.817 evrov (lani 134.855 evrov), za tekoče materialne stroške 595.047 evrov (lani 404.105 evrov), za modernizacijo učne tehnologije pa enako kot v lanskem letu 10.000 evrov. Skupaj z ostalimi sredstvi za osnovno šolstvo v letu 2023 zagotavljamo sredstva iz proračuna v višini 2.028.219 evrov (lani 926.490 evrov).

Za glasbeno šolstvo namenjamo v letu 2023 214.300 evrov (lani 184.300 evrov).

Trenutno največja investicija na področju šolstva je gradnja prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki se je začela takoj po koncu pouka in bo trajala približno eno šolsko leto. Vrednost investicije brez opreme, ki bo potrebna v prizidku, znaša 2.344.454 evrov. S prizidkom bodo uporabniki pridobili – za izobraževanje in delo nujen – prostor v velikosti 640 m2, kar bo omogočalo boljše pogoje za izvajanje pouka in poučevanje športne vzgoje.

Deseto leto zapored bodo vsi učenci velenjskih osnovnih in srednjih šol ob začetku novega šolskega leta prejeli zvezke. Na prvi šolski dan bo tako tudi letos 5.569 učencev in dijakov prejelo več kot 22.000 tisoč zvezkov. Učenci prve triade in srednješolci bodo prejeli po tri zvezke, drugi pa po pet 52-listnih črtastih zvezkov. Vrednost naročila znaša 21.561,79 evra z DDV.

Vsako šolsko leto za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin socialno šibkim učencem namenjamo 8.000 evrov proračunskih sredstev. Sredstva med sedem šol razdelimo glede na število oddelkov na šolah.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content