Nadaljevanje 3. seje Sveta Mestne občine Velenje, 15. april 2019


35. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2018
36. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2018
37. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018
38. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2018
39. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2018
40. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
41. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
42. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje s parkirišči in z garažnimi hišami – modre cone v letu 2018
43. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2018
44. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2018
45. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content