9. seja Sveta Mestne občine Velenje, 10. marec 2020


1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
5. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
13. Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje podjetništva v letu 2019
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019
15. Poročilo o uresničevanju ukrepov projekta Slovenia Green za leto 2019
16. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019
17. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2020
18. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2019
19. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2019
20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2019
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2019 sofinancirala iz proračuna
23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content