8. seja Sveta Mestne občine Velenje, 4. februar 2020


1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev možnosti sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v TEŠ
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
11. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
12. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
13. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
14. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV v letu 2019
15. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenja “Čisto moje Velenje 2019”
16. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2019


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content