7. seja sveta Mestne občine Velenje, 3. 10. 2023

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5.Predlog Sklepa o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023
6. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1403-008 Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
7. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Škale iz javnega dobra (ID znak: parcela 957 1222/1)
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 3614/5)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak: parcela 975 870/4)
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
13. Osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
14. Poročilo o delu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2022

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content