6. seja Sveta Mestne občine Velenje, 5.november 2019


1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predstavitev projektov Mestne občine Velenje
5. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje
9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
10. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
11. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
12. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
14. Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
15. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku)
18. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
19. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
20. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content