5. seja Sveta Mestne občine Velenje, 18. junij 2019


1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
5. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
6. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
7. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
8. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
11. Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
12. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
13. Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup
15. Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018
16. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018
17. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018
18. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018
19. Poročilo o delovanju javnega zavoda Muzej Velenje v letu 2018
20. Letno poročilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2018
21. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2018
22. Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2018


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content