4. seja Sveta Mestne občine Velenje, 4.4.2023

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Seznanitev s tragičnim dogodkom, ki se je zgodil v Velenju 29. marca 2023
4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
5. Predlog Sklepa o odobritvi pravnega posla
6. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinjanja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje
7. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
8. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
9. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
10. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022
11. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022
12. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2022
13. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2022
14. Poročilo o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2022
15. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
16. Letno poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2022
17. Letno poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022
18. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2022
19. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2022
20. Poročilo izvajalca socialnovarstvene storitve za leto 2022 – pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
21. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2022
22. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa Lokalc in izvajanja posebnih linijskih prevozov v MOV od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content