4. seja Sveta Mestne občine Velenje, 14. maj 2019


1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
8. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
9. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
10. Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
13. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
14. Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
15. Predlog Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
18. Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v najem
19. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2018
20. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
21. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
22. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
23. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2018
24. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2018
25. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
26. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV za leto 2018
27. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2018”
28. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2018
29. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2018
30. Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje
31. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018
32. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2018
33. Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje v letu 2019


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content