27. seja Sveta Mestne občine Velenje, 28. junij 2022


1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Statuta Mestne občine Velenje
4. Predlog Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
5. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021
6. Predstavitev Akcijskega načrta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline
7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022
8. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
9.-24. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Desni breg
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora

25. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
26. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1702-010 ZD Velenje – Energetska obnova v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
27. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2431/17 in parcela 964 2456/9)
28. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
29. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA za nakup nepremičnine
30. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje
31. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
32. Predlog Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje
33. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
34. Osnutek Trajnostne urbane strategije mesta Velenje 2030
35. Poročilo o delu Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2021
36. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku v letu 2021
37. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije d.o.o. za leto 2021ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content