22. seja Sveta Mestne občine Velenje, 21. december 2021


1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
5. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
6. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)
9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
10. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
11. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022
13. Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
15. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020
16. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020
17. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020
18. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu
19. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja v letu 2020
20. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020
21. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 2020
22. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content