2. seja Sveta Mestne občine Velenje, 17.1.2023

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
12. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
13. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje NI JAVNO
14. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje (hitri postopek)
16. Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (skrajšani postopek)
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani postopek)
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023
22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022
23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content