19. seja Sveta Mestne občine Velenje, 29. junij 2021


1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027
4. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2020
5. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
7. Predlog Sklepa o potrditvi predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022
10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 441/4, 441/7)
13. Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2021
14. Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017
15. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
17. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
18. Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
20. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content