17. seja Sveta Mestne občine Velenje, 20. april 2021


1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predstavitev projekta »Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva«
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
7. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
8. Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
9. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-0014 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
11. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
13. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020
14. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2020
15. Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2020
16. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
17. Javna podpora zahteve za referendumsko pobudo novele Zakona o vodahZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content