16. seja Sveta Mestne občine Velenje, 16. marec 2021


1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje(Stara elektrarna)
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
7. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
8. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
12. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje – uradno prečiščeno besedilo
13. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2020
14. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2020
15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2020
16. Poročilo o delu Skupne uprave SAŠA regije za leto 2020
17. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine VelenjeZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content